RAY Ô!!!

Published on 12/17,2007

RAY Ô!

Ray ô!
Misy zanakao enjehina
Fa hoe tsy mendrika ho tiavina
Fa mahantra ka tetehina
Hovonoina sy halevina
Ray ô!aza avela ho very maina
Ny fahoriana izay hiaretany


Jesoa ô!
Ny zandrinao hiray fo
Tsy avela fa sakanana
Tadiavina ho verezin-jo
Fa hoe tsy mendrika fiadanana
Jesoa ô!aza avela ho very maina
Ny fitiavana ao am-pony


Fanahy ô!
Tongava hanampy anay hitolona
Hatanjaho ny fo sy saina
Enga anie ho eken'ny olona
Ny firaisanay aina
Fanahy ô!aza avela ho very maina
Ny tolona ilofosanay
 
PIRATE NO!!!


Hevitra

Leave a Reply