Come back

Published on 02/18,2010

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nandalo izy dia niserana!

 

Roa volana eo ho eo no nandalovany teto an-tanindrazana!Nandalo dia niserana saingy namoha fahatsiarovana maro ary namela fahatsiarovana maro ihany koa. Ny volana oktobra 2009 no nilazany taminay fa hoavy izy. Nientanentana ny fo, toa tsy hahandry izany

saing nangahiahy kely rehetra rehefa niverina niantso izy ka niteny indray hoe desambra indray vao hoavy.

Fa tsy maninona izany! toa hadino rehefa tonga izy!

 

Toa fety hatrany ny tao an-trano nandritry ny fotoana rehetra nahateo azy, niaraka nankalaz any Noely, ny fetim-piangonana tany ambanivohitra sy ny fiangonana misy anay niara-nitsena ny taona vaovao,…

 

 

 

19 desambra 2009: tonga, nigadona teto an-tanindrazana Notsenain'i Dada sy ry zoky sy ry zandry Toy ny tsy nanaterako azy tamin'ny fandehanany  niverina tany am-pita tamin'ny taona 2007 no tsy nahavitako nitsena azy teny. Ho ahy mantsy io toera-piantsonan’ny fiaramanidina eny Ivato io dia mitahiry fihetseham-po tsy mety lefy (teo no nahitany ny endriky Neny farany tamin’ny niaingany tamin’ny taona 2004).

 

Toa niverina tao anatiko indray ilay fiarahanay roa fony kely na mandeha mianatra na mandeha mivavaka na mankaiza na mankaiza.

Nifanjohy teny foana izahay, tsy azo navela irery rahateo izy noho ny fahasahiranany amin’ny fiovaovan’ny paozin’ny tanana.

Tadidiko niverimberina tao am-bavany foana ny hoe “mahantra ny taniko”. Mampalahelo azy ny mahita ny fako miavosa etsy sy eroa, ny fitohanan’ny fifamoivoizana.

Tadidiko tena nanamarika azy ihany koa  ny nahita mpanedaka nanendaka vazaha teo amin’ny esplanade analakely (tena teo alohanay mihitsy ilay vazaha) ary ny nahita lozam-piarakodia teny ankorondrano.  Tsy mino mihitsy izy ilazako fa misy mpadindy kitapo sy mpanao sinto-mahery eny amin’ny toerana be olona saingy nahita izy tamin’izay

 

 

…………………………….be dia be ts voatanisa ny zavatra nitranga taty saingy ……………………………………………………………………………………………………………………………….tena tadidiko ihany koa ilay feony rehefa mihira, dia somary gaga aho fa lasa tsy manao afa-tsy feo faharoa izy …………………………………………………………………………………………………….

16 febroary 2010: naterina teny Ivato indray izy! Vao maraina mbola tsy mihiratra akory ny masoandro dia nifoha niarina fa handeha! Handeha sahady!

Izahay mianakavy kely no tonga voalohany tney Ivato, mbola nikatona aza trano rehetra teny.

 

Lasa izy, Toa tsapako ho fotoana fohy izany atao hoe roa volana!

 

“Fa mamiko loatra ianao ry ankany”

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Hevitra

Leave a Reply